1 Budowa sieci Automatycznych Defibrylatorów Zewnętrznych na terenie Gminy Kostrzyn w celu minimalizacji skutków nagłego zatrzymania krążenia (NZK) - zatrzymaniem akcji serca

Koszt po weryfikacji: 125 000 zł

Montaż Automatycznych Defibrylatorów Zewnętrznych w ogrzewanych tubach w 12 lokalizacjach na terenie miasta i gminy Kostrzyn dostępnych w małej odległości i w jak najkrótszym czasie dla jak największej liczby mieszkańców.

2 Budowa pierwszego skateparku w Kostrzynie przy ulicy Andrzejewo.

Koszt po weryfikacji: 124 549,96 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Budowa pierwszego skateparku w Kostrzynie przy ulicy Andrzejewo. Wykonanie gładkiego podłoża oraz instalacja elementów do akrobatyki rowerowej i jazdy na rolkach, wrotkach, łyżworolkach i deskorolkach.

3 Bezpieczna Wieś w Gminie Kostrzyn- monitoring w Brzeźnie, Czerlejnie, Czerlejnku, Drzązgowie, Iwnie, Trzeku i Wiktorowie

Koszt po weryfikacji: 124 757 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Zadanie polega na zapewnieniu bezpieczeństwa przez budowę bądź rozbudowę siedmiu samodzielnych systemów monitoringu w Brzeźnie, Czerlejnie, Czerlejnku, Drzązgowie, Iwnie, Trzeku i Wiktorowie.

4 Plac ćwiczeń Street Workout

Koszt po weryfikacji: 60 000 zł

Zakup i montaż sprzętu do ćwiczeń takich jak: rurek, drabinek, sznurów, kółek lekkoatletycznych w celu poprawienia tężyzny fizycznej oraz motywowania młodzieży do ćwiczeń na świeżym powietrzu.

Siłownia zewnętrzna w Klonach

Koszt po weryfikacji: 23 250 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Zadanie "Siłownia zewnętrzna w Klonach" polegać będzie na powstaniu na terenie boiska i placu zabaw w Klonach siłowni zewnętrznej, z której będą mogli korzystać wszyscy Mieszkańcy naszej oraz okolicznych miejscowości, co przyczyni się do jeszcze lepszego wykorzystania tego miejsca przez Mieszkańców jak również szerzenia idei zdrowego trybu życia i będzie dodatkowym bodźcem do integracji wśród lokalnej społeczności.

Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeźnie

Koszt po weryfikacji: 24 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Podniesienie funkcjonalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeźnie poprzez zakup sprężarki do ładowania butli powietrznych wraz z kompletnym wyposażeniem.

Budowa oświetlenia ul. Grabowej w Siekierkach Wielkich

Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Grabowej w Siekierkach Wielkich.

Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej (motopompa)

Podniesienie funkcjonalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeźnie poprzez zakup motopompy szlamowej wraz z kompletnym wyposażeniem.

Ustawienie dodatkowych zabawek i ławek, instalacja oświetlenia i montaż monitoringu na placu zabaw przy ul. Andrzejewo w Kostrzynie

Doposażenie placu zabaw przy ulicy Andrzejewo w Kostrzynie polegające na zakupie i montażu dwóch zabawek: piramidy linowej oraz budowli ze zjeżdżalnią, ustawienie większej ilości ławek oraz instalacja oświetlenia i monitoringu na działce na której znajduje się wspomniany plac zabaw i boisko.

×