Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 2

2. Budowa pierwszego skateparku w Kostrzynie przy ulicy Andrzejewo.


Miejsce realizacji zadania

Kostrzyn, ul. Andrzejewo , ul. Jana Pawła II, nr działki 2280

Skrócony opis zadania

Budowa pierwszego skateparku w Kostrzynie przy ulicy Andrzejewo. Wykonanie gładkiego podłoża oraz instalacja elementów do akrobatyki rowerowej i jazdy na rolkach, wrotkach, łyżworolkach i deskorolkach.

Opis zadania

1. Wykonanie gładkiego podłoża z kostki bezfazowej ( wycena w załączniku nr 1)
2. Zakup i montaż elementów do akrobatyki rowerowej i jazdy na na rolkach, wrotkach, łyżworolkach i deskorolkach ( wycena w załączniku nr 2)
3. Wykonanie instalacji i montaż  monitoringu (wycena w załączniku nr 3)
4. Wykonanie instalacji oświetleniowej.

Uzasadnienie

Celem budowy jest stworzenie pierwszego w naszej gminie miejsca do jazdy na rolkach, wrotkach, łyżworolkach i deskorolkach i uprawiania skateboardingu, który jest coraz bardziej popularną formą aktywności. Oferta kierowana jest szczególnie do młodzieży oraz dzieci starszych, która umożliwi w sposób aktywny spędzać czas na świeżym powietrzu stwarząjąc przy tym nowe miejsce spotkań, służące integracji mieszkańców. Częste przebywanie młodzieży na obecnie istniejącym placu zabaw świadczy o potrzebie stworzenia takiego miejsca. Dlatego kolejnym pomysłem jest zakup monitoringu, który poprawi bezpieczeństwo na terenie całej działki i dotakowo skłaniać będzie do dobrego zachowania. Przebywanie dzieci i młodzieży na tym placu wskazuje do stworzenia miejsca odpowiedniego do ic wieku i zainteresowań.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Kompleksowe wykonanie podłoża skateparku58 258,95 zł
2Zakup i montaż elementów skateparku31 365 zł
3Wykonanie monitoringu19 926,01 zł
4Wykonanie oświetlenia15 000 zł
Łącznie: 124 549,96 zł

Zadanie zweryfikowane pozytywnie