Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr

Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeźnie


Zdjęcie do projektu Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeźnie

Miejsce realizacji zadania

Brzeźno, ul. Długa 1, dz. nr 71

Skrócony opis zadania

Podniesienie funkcjonalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeźnie poprzez zakup sprężarki do ładowania butli powietrznych wraz z kompletnym wyposażeniem.

Opis zadania

Zakup sprężarki do ładowania butli powietrznych z wyposażeniem oraz przekazanie zakupionego sprzętu w zakres wyposażenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeźnie.

Uzasadnienie

Celem realizacji zadania jest wyposażenie OSP Brzeźno w sprężarkę do ładowania butli powietrznych z wyposażeniem.
Potrzeba realizacji wynika z braku tego rodzaju wyposażenia, zarówno w OSP Brzeźno, jak i w pozostałych OSP na terenie Gminy Kostrzyn (OSP Brzeźno korzysta z usług napełniania butli powietrznych wykonywanych przez jednostki Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu: JRG-3 i JRG-6 ). Ponadto potrzeba realizacji zadania wynika z szerokiego zakresu zastosowania butli powietrznych w ratownictwie świadczonym przez jednostki straży pożarnej. Butle powietrzne służą w szczególności:
• Jako źródło powietrza atmosferycznego w ramach aparatu ochrony dróg oddechowych wykorzystywanym przy ograniczonym dostępie powietrza atmosferycznego np. pożar, skażenie chemiczne, studnie kanalizacyjne;
• Jako źródło sprężonego powietrza do obsługi poduszek pneumatycznych w ratownictwie technicznym; (...) CD w załączniku

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Zakup sprężarki do ładowania butli powietrznych z wyposażeniem24 000 zł

Projekt zweryfikowany pozytywnie.

Załączniki