Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 3

3. Bezpieczna Wieś w Gminie Kostrzyn- monitoring w Brzeźnie, Czerlejnie, Czerlejnku, Drzązgowie, Iwnie, Trzeku i Wiktorowie


Miejsce realizacji zadania

Brzeźno, ul. Długa 1 - dz. 71, ul. Długa 5 - dz. 70; Czerlejno, ul. Kostrzyńska 4 - dz. 113, 109/21; Czerlejnko, ul. Jesionowa 26 - dz. 27; Drzązgowo 11 - dz. 80/3; Iwno ul. Szkolna 11 - dz. 11; Trzek, ul. Czereśniowa 3 - dz. 358/18, 183; Wiktorowo 5 - dz

Skrócony opis zadania

Zadanie polega na zapewnieniu bezpieczeństwa przez budowę bądź rozbudowę siedmiu samodzielnych systemów monitoringu w Brzeźnie, Czerlejnie, Czerlejnku, Drzązgowie, Iwnie, Trzeku i Wiktorowie.

Opis zadania

Zadanie polega na budowie bądź rozbudowie siedmiu systemów monitoringu na terenach wiejskich Gminy Kostrzyn. Budowa systemów monitoringu przewidziana jest w Brzeźnie, Czerlejnku, Drzązgowie, Iwnie, Trzeku i Wiktorowie. Rozbudowa systemu monitoringu przewidziana jest w Czerlejnie.  
Budowa systemu monitoringu polegać będzie na dostarczeniu i zainstalowaniu wszystkich elementów systemu, w szczególności rejestratora, dysku i kamer. Ponadto w ramach zadania nastąpi uruchomienie systemu, jego programowanie oraz przeszkolenie osób, które będą zajmować się eksploatacją systemu. Rozbudowa polegać będzie na dostarczeniu i zainstalowaniu dodatkowych elementów systemu w ramach funkcjonującego już systemu, w szczególności kamer, a także uruchomieniu rozbudowanego systemu, programowaniu i przeszkoleniu- analogicznie do  działania polegającego na budowie.
Budowa i rozbudowa systemów monitoringu będzie obejmować w poszczególnych miejscowościach: Brzeźno- szkoła podstawowa i strażnica OSP, Czerlejno- szkoła podstawowa; Czerlejnko- świetlica wiejska; Drzązgowo- świetlica wiejska; Iwno- szkoła podstawowa; Trzek- świetlica wiejska; Wiktorowo- świetlica wiejska.
W rezultacie realizacji zadania wybudowane lub rozbudowane zostaną systemy, które umożliwią monitorowanie wewnątrz pomieszczeń oraz na zewnątrz budynków. Systemy monitorujące zarówno wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz budynków wybudowane zostaną w Brzeźnie, Czerlejnku, Drzązgowie, Iwnie i Trzeku. Budowa systemu w Wiktorowie i  rozbudowa systemu w Czerlejnie obejmie monitoring na zewnątrz budynków. Ponadto w Trzeku monitoringiem objęte zostanie skrzyżowanie ulicy Czereśniowej z Lipową. Poszczególne systemy będą posiadać zdolność przechowywania zapisu monitoringu przez okres ok 30 dni.
Dodatkowo w systemach wybudowanych w Czerlejnku i Trzeku przewiduje się montaż kamer z pomiarem prędkości pojazdów poruszających się na drogach przebiegających przy świetlicach w tych miejscowościach. Systemy monitoringu wybudowane w miejscowościach Brzeźno i Iwno będą wyposażone w rejestratory umożliwiające w przyszłości podłączenie kamer rejestrujących prędkość.
Dzięki zastosowaniu odpowiednich rejestratorów (w miejscach, w których wykonana będzie budowa systemu monitoringu) każdy system będzie miał możliwość rozbudowy w przyszłości.

Uzasadnienie

Celem realizacji zadania jest podniesieniu poziomu bezpieczeństwa na terenach objętych wnioskiem poprzez efekt działania prewencyjnego monitoringu. Kamery mają pełnić funkcję „straszaków”, skłaniających potencjalnych sprawców niepożądanych zdarzeń do właściwego postępowania.
W przypadku wystąpienia niepożądanych zdarzeń, w szczególności czynów zabronionych przez prawo, monitoring służył będzie jako narzędzie pomocne przy ustalaniu okoliczności w/w zdarzeń i ewentualnemu ustalaniu sprawców. Temu celowi przysłuży się zastosowanie dysków umożliwiających długi okres zapisu danych.
Pod ochroną, jaką zapewni realizacja zadania, znajdą się gminne placówki publiczne takie jak szkoły i świetlice wiejskie oraz także publiczne drogi co uzasadnia realizację zadania ze środków publicznych.
Potrzeba realizacji zadania wynika z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Kostrzyn. System monitoringu, który w powszechnym przekonaniu jest skutecznym (...) CD w zał.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Budowa systemu monitoringu w Brzeźnie22 361,40 zł
2Rozbudowa systemu monitoringu w Czerlejnie3 247,20 zł
3Budowa systemu monitoringu w Czerlejnku24 216,24 zł
4Budowa systemu monitoringu w Drzązgowie17 684,94 zł
5Budowa systemu monitoringu w Iwnie21 810,36 zł
6Budowa systemu monitoringu w Trzeku25 322,01 zł
7Budowa systemu monitoringu w Wiktorowie10 115,52 zł
Łącznie: 124 757,67 zł

Zadanie zweryfikowane pozytywnie.