Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 7

7. Modernizacja gminnych stref aktywności dla dzieci i dorosłych w Gwiazdowie, Siedleczku, Węgierskim, Skałowie, Klonach, Trzeku, Czerlejnku oraz Drzązgowie


Miejsce realizacji zadania

Gwiazdowo 15, dz. nr 14/47
Siedleczek 17, dz. nr 25
Węgierskie, dz. nr 117/5
Skałowo, dz. nr 8/23
Klony, dz. nr 44/3
Trzek, ul. Czereśniowa 3, dz. nr 358/18
Czerlejnko, ul. Jesionowa 26, dz. nr 27
Drzązgowo 11, dz. nr 80/3

Skrócony opis zadania

Zadanie zakłada modernizację gminnych stref aktywności na terenach publicznych w Gwiazdowie, Siedleczku, Węgierskim, Skałowie, Klonach, Trzeku, Czerlejnku oraz Drzązgowie

Opis zadania

Zadanie zakłada modernizację istniejących gminnych obiektów poprzez doposażenie ich w elementy placu zabaw, ławki, stojak do rowerów i elementy siłowni zewnętrznych. Zakłada się realizację zadania w ośmiu lokalizacjach na terenie Gminy Kostrzyn: w Klonach, w Trzeku, w Skałowie, w Gwiazdowie, w Drzązgowie, w Czerlejnku, w Węgierskim i Siedleczku. W poszczególnych lokalizacjach zakłada się dostawę i montaż:
Gwiazdowo: zestaw składający się podestu z zadaszeniem, zjeżdżalnią, przejściem sprawnościowym i innymi dodatkowymi akcesoriami np. przeplotnią, rura strażacka, wejście spiralne, ścianka wspinaczkowa itp.; piaskownica o kształcie kwadratu o wymiarach co najmniej 200cm x 200cm;
Siedleczek: huśtawka „bocianie gniazdo” z wykonaniem bezpiecznej nawierzchni; bujak sprężynowiec; piaskownica o wymiarach co najmniej 200cm x 200cm;
Węgierskie: betonowy stół do gry w piłkarzyki; ławki z oparciem na konstrukcji metalowej - 4 szt.;
Skałowo: zestaw w skład, którego wchodzi podest ze zjeżdżalnią i innymi dodatkowymi akcesoriami np. przeplotnia, rura strażacka, wejście spiralne, ścianka wspinaczkowa, wejście spiralne, łukowe, linowe itp;
Klony: ławki z oparciem na konstrukcji metalowej - 2 szt., zestaw sprawnościowy np. z elementów drewnianych, lin, opon itp; bujak sprężynowiec dwuosobowy, piaskownica o kształcie kwadratu o wymiarach ok 200cm x 200cm; boisko do siatkówki/ badmintona;
Trzek: zestaw w skład, którego wchodzi podest ze zjeżdżalnią i innymi dodatkowymi akcesoriami np. przeplotnia, rura strażacka, wejście spiralne, ścianka wspinaczkowa, wejście łukowe, linowe itp.; bujak sprężynowiec; ławka z oparciem na konstrukcji metalowej;
Czerlejnko: trampolina okrągła o średnicy 150cm; ławka z oparciem na podstawie metalowej - 8 szt., bujak sprężynowiec;
Drzązgowo: urządzenia do fitnessu: wioślarz pojedynczy, orbitrek pojedynczy, urządzenie wielofunkcyjne z wyposażeniem w drążek, ławkę, urządzenie do wyciskania, podciągu nóg i prasę nożną; bujak sprężynowiec np. koń.

Uzasadnienie

Wymienione we wniosku lokalizacje posiadają na swoim terenie przestrzeń publiczną. Realizacja zadania pozwoli na unowocześnienie każdej z tej lokalizacji, czyli przyczyni się do jej modernizacji. Dzięki podjętym działaniom podniesione zostaną, zarówno walory estetyczne, jak i użytkowe. Walorem estetycznym są nowe urządzenia, które upiększą przestrzeń sołectw, w których zostaną zamontowane. Walor użytkowy to zwiększenie możliwości wykorzystania przestrzeni publicznej, dzięki doposażeniu jej w nowe urządzenia. W lokalizacji Trzek ma znaczenie, również walor bezpieczeństwa, gdyż urządzenie zawarte w zadaniu mają zastąpić urządzenia obecnie funkcjonujące na placu zabaw, które ze względu na swoje zużycie są mniej bezpieczne niż nowe.
(CD w załącznikach)

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Doposażanie w Gwiazdowie16 500 zł
2Doposażenie w Siedleczku16 402,40 zł
3Doposażenie w Węgierskim11 700 zł
4Doposażenie w Skałowie15 500 zł
5Doposażenie w Klonach15 576,59 zł
6Doposażenie w Trzeku17 900 zł
7Doposażenie w Czerlejnku16 400 zł
8Doposażenie w Drzązgowie15 000 zł
Łącznie: 124 978,99 zł

Zadanie zweryfikowane pozytywnie