Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 6

6. Siekierki Stadion - budowa górki saneczkowej ze zjeżdżalnią i elementami do wspinaczki


Miejsce realizacji zadania

gmina Kostrzyn, miejscowość: Siekierki Wielkie, ul. Szkolna, dz. nr 356

Skrócony opis zadania

Budowa górki saneczkowej na stadionie w Siekierkach z wykorzystaniem jej zboczy na tor do zjazdy na sankach, zjeżdżalnię oraz elementy do wspinaczki typu uchwyt czy liny. Obiekt do całorocznego użytku.

Opis zadania

Projekt zakłada rewitalizację oraz zagospodarowanie terenu znajdującego się w tylniej części stadionu w Siekierkach Wielkich, przy ulicy Szkolnej na działce nr 356, poprzez zaprojektowanie nasypu ziemnego — górki saneczkowej wraz z potrzebnym obszarem otaczającym terenem, porośnięty roślinnością trawiastą oraz wytyczeniu miejsca do przyjmowania ziemi.
Na jednym, wydłużonym jego zboczu, przewiduje się tor do zjazdów na sankach, jabłuszkach lub oponach. Na drugim, krótszym zboczu nasypu przewidziano montaż uchwytów do wspinaczki oraz lin, umożliwiających wejście na szczyt nasypu. Na zboczu, skierowanym do wewnątrz stadionu, zaplanowano montaż zjeżdżalni, na którą dzieci będą mogły dostać się po wejściu na szczyt wzniesienia, przy pomocy lin, uchwytów lub wchodząc po samym nasypie.
Budowa nasypu będzie wymagała zhumusowania terenu, następnie nawiezienia ziemi i zgęszczenia jej oraz stabilizacji warstwy wierzchniej. Na części wydłużonego zbocza, planowane jest położenie pasa sztucznej trawy, na drugim montaż uchwytów i lin oraz montaż zjeżdżalni. Ziemia na usypanie górki może pochodzić z inwestycji drogowych oraz budowlanych, prowadzonych na terenie wsi i okolic. W projekcie należy przewidzieć możliwość oświetlenia terenu oraz elementy rekreacyjne jak ławki, siłownię zewnętrzną a także roślinność drzewiastą itp. o które można będzie w przyszłości rozbudować otoczenie górki.
Przewidywana maksymalna wysokość wzniesienia to 5 metrów od podstawy. Szczegółowe wymiary znajdują się na załączonym rysunku poglądowym.

Uzasadnienie

Teren stadionu w Siekierkach jest dość rozległy i dający duże możliwości do zagospodarowania. To miejsce z dużym potencjałem, dotychczas w pełni nie wykorzystanym. Z założenia to teren służący przede wszystkim rekreacji i uprawianiu sportu , ale może też stanowić miejsce placu zabaw.
Zbudowanie górki saneczkowej na niewykorzystanej dotychczas części stadionu, pozwoli w sposób racjonalny i z pożytkiem dla mieszkańców, cieszyć się z całej jego powierzchnią. Na stadionie powstanie kolejny, interesujący obiekt a mieszkańcy zyskają kolejne atrakcyjne miejsce do aktywnego spędzania czasu.
W związku z tym, iż nasza wieś jest dynamicznie rozwijającą się społecznością i przybywa w niej coraz więcej mieszkańców a przede wszystkim dzieci i młodzieży , zauważamy potrzebę powstawania ciekawych , zapewniających wszechstronny rozwój i bezpiecznych miejsc. Stadion objęty jest monitoringiem.
(CD w załączniku)

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1kosztorys prac nasypowych i wyposażenia124 915,73 zł

Zadanie zweryfikowane pozytywnie