Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 2

2. Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeźnie


Miejsce realizacji zadania

Ochotnicza Straż Pożarna w Brzeźnie
ul. Długa 1
62-025 Brzeźno

Skrócony opis zadania

Zwiększenie potencjału ratowniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeźnie, poprzez zakup motopompy pożarniczej wraz z niezbędną armaturą.

Opis zadania

Zakup motopompy pożarniczej oraz niezbędnej armatury.

Uzasadnienie

Celem realizacji zadania jest wyposażenie OSP Brzeźno w motopompę pożarniczą, gdyż obecnie jednostka takiej nie posiada. Zmieniający się obecnie klimat sprzyja suszom w czasie letnim co przyczynia się do powstawania pożarów zbóż, lasów, nieużytków. Podczas takich akcji przedmiotowa pompa znacznie podnosi efektywność i szybkość działań ratowniczych, co skutkuje mniejszymi stratami.
Sprzęt może być również wykorzystany do przetłaczania wody na duże odległości na przykład podczas pożarów lasu a także do wypompowywania wody z zalanych budynków.
Może posłużyć również jako sprzęt do czerpania wody z akwenów wodnych np. w celu napełnienia zbiorników samochodów ratowniczo- gaśniczych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Motopompa pożarnicza18 000 zł
2Węże tłoczne W110 ŁA20 10 szt.5 000 zł
3Rozdzielacz1 000 zł
4Zbieracz prądów1 000 zł
Łącznie: 25 000 zł

Zadanie
zweryfikowane pozytywnie.