Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 1/1

1/1. RATUJMY PRZYDROŻNĄ KAPLICZKĘ


Miejsce realizacji zadania

Buszkówiec, dz. nr 70/16

Skrócony opis zadania

Projekt obejmuje remont kapliczki (figura Jezusa Chrystusa), która znajduje się w Buszkówcu (przy trasie z Kostrzyna przez Buszkówiec do Kociałkowej Górki). Remont będzie polegał na usunięciu odpadających tynków oraz ich uzupełnieniu, nałożeniu nowej warstwy farby, naprawie schodów,
a także odświeżenie słupów od ogrodzenia.

Opis zadania

Projekt obejmuje remont kapliczki (figura Jezusa Chrystusa), która znajduje się w Buszkówcu (przy trasie z Kostrzyna przez Buszkówiec do Kociałkowej Górki). Remont będzie polegał na usunięciu odpadających tynków oraz ich uzupełnieniu, nałożeniu nowej warstwy farby, naprawie schodów,
a także odświeżenie słupów od ogrodzenia.

Zweryfikowany pozytywnie

Załączniki