Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 4

4. Szkoła krzepi ciało i umysł


Zdjęcie przedstawia plac zabaw

Miejsce realizacji zadania

Czerlejno, Kostrzyńska, 113

Skrócony opis zadania

„Szkoła krzepi ciało i umysł” to wyjątkowy projekt w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Kostrzyn, gdyż łączy w sobie dwa wymiary: przyjemny z pożytecznym.  Polega on na wyposażeniu Szkoły Podstawowej w Czerlejnie w urządzenia o charakterze rekreacyjno- sprawnościowym i edukacyjnym.
Charakter rekreacyjno – sprawnościowy będzie posiadać niezwykle oryginalny kompleks o nazwie „Akacjowy mini park linowy”, w którego skład wchodzić będą: zestaw sprawnościowy oraz zjazd na linie. Całość wykonana na słupach z surowego, długowiecznego drewna rdzeniowego  z robinii akacjowej.

Opis zadania

Zadanie polega na stworzeniu akacjowego parku linowego oraz zakupie 4 tablic interaktywnych i  2 projektorów ultra krótkoogniskowych.
Akacjowy mini park linowy składa się z dwóch zestawów: zestaw sprawnościowy i zjazd na linie.
Zestaw sprawnościowy posadowiony zostanie na obszarze o wymiarach co najmniej 17 x 6 x 5 m (dł. x szer. x wys.), ze strefą bezpieczeństwa 21 x 10 m. Wykonany będzie z drewna rdzeniowego z robinii akacjowej, liny polipropylenowej ze stalowym rdzeniem. Osadzenie w gruncie poprzez zabetonowanie, śruby i mocowania ze stali nierdzewnej. Zestaw składał się będzie z kilkunastu pali o wys. 3 m, 1 pal 5m,2 pale 4 m. Pomiędzy palami znajdować się będą: drążki w linach, kilka (co najmniej 3) sieci 3- kątne o wym. ok 2m/2m/2m, kilka wiszących pętli pow. 3m, kilka belek do balansowania o długości ponad 3m z linką uchwytem, belki do balansowania ruchomej o dł. ponad 3m, belki do balansowania obrotowej o długości 3 m,  2 sznury do balansowania z uchwytem o długości ok 3 m,  labirynt do wspinania( kilkuczęściowego), 2 lineki uchwyty dł. 2m, mostk do balansowania dł. 3 m, linowy trawersu  dł. 3 m, dziurawa kładka z linką uchwytem dł. ok 3 m, wiszące pachołki dł. 3m, chwiejna kładka dł. 2,5 m.
Zjazd na linie na obszarze (dł. x szer. x wys.) 30m x 3m x 2m, strefa bezpieczeństwa 4m x 34 m. Wykonany zostanie z drewna rdzeniowego z robinii akacjowej, liny polipropylenowej ze stalowym rdzeniem. Osadzenie w gruncie poprzez zabetonowanie. Śruby i mocowania ze stali nierdzewnej. Dwa stelaże, lina z pozostałym elementami i siedziskiem, urządzenie napinające, platforma początkowa przy jednym stelażu.
Całość na nawierzchni z piasku płukanego bez części pylistych i gliny, zapewniającej bezpieczeństwo przy upadku z któregokolwiek urządzenia.
Zadanie polegające na zakupie 4 tablic interaktywnych o przekątnej 89 cali i formacie 16:10 oraz 2 projektów ultra krótkoogniskowych.

Uzasadnienie

Celem zadania jest podniesienie oferty dydaktycznej i wychowawczo-profilaktycznej, jaką proponuje szkoła w Czerlejnie w zakresie rekreacji i edukacji oraz podniesienie estetyki otoczenia szkoły.
Wniosek o realizację projektu p.t. „Akacjowy mini park linowy” związany jest z koniecznością podniesienia poziomu i różnorodności zabawy i rozwijania sprawności fizycznej na terenie szkoły zarówno dla uczniów  szkoły- w godzinach zajęć lekcyjnych, jak i dzieci i młodzieży spoza tego grona- poza zajęciami lekcyjnymi. „Akacjowy mini park linowy” zaspokaja potrzebę ruchu nie tylko  dzieci, lecz także młodzieży (czego nie można powiedzieć o standardowych placach zabaw, które są przeznaczone przede wszystkim dla kilkulatków). Jednocześnie istnieje potrzeba, aby otoczenie szkoły było atrakcyjne, estetyczne i funkcjonalne a wykonanie takiego parku linowego spełnia wszystkie te warunki. Posadowienie całości na podłożu piaskowym to spełnienie wymogu bezpieczeństwa.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Akacjowy mini park linowy: zestaw sprawnościowy i zjazd na linie 100 000 zł
2Zakup 4 tablic interaktywnych 15 800 zł
3Zakup 2 projektorów ultra krótkoogniskowych7 900 zł
Łącznie: 123 700 zł

Projekt zaakceptowany.